СШ1 – Економија, 24. час: Профит предузећа

Предавачи: Наташа Трајковић и Љубомир Спасеновић

Економија, право и администрација - 1. разред