СШ2 – Основе електротехнике 2: Мешовита (комбинована) веза елемената (теорија)

Предавач: Оливера Јордановска

Предавања из стручних предмета