СШ3 – Грађевинска механизација 2: Машине за ископ – дозери, скрепери и грејдери

Предавач: Марко Бошковић

Предавања из стручних предмета