СШ2 – Статика и отпорност материјала: Одређивање реакција ослонаца

Предавач: Снежана Петровић

Предавања из стручних предмета