СШ2 – Трговинско пословање: Распоређивање и излагање робе

Предавач: Јасминка Јовандић

Предавања из стручних предмета