СШ3 – Физичка хемија: Равнотеже у хомогеном систему; Закон о дејству маса; Ле Шателијеов принцип

Предавач: Лела Ивановић

Предавања из стручних предмета