СШ2 – Механика: Раванско кретање тела – одређивање брзине тачака

Предавач: Зоран Јовановић

Предавања из стручних предмета