СШ3 – Програмирање за компјутерски управљане машине: Простирање координатног система и карактеристичне тачке у машини

Предавач: Јован Милетић

Предавања из стручних предмета