СШ1 – Трговинско пословање: Појам, профил и улога продавца у процесу продаје

Предавачи: Марија Старчевић и Снежана Стојнић

Предавања из стручних предмета