СШ4 – Геодезија: Основни појмови о глобалном позиционом систему

Предавач: Виолета Ђурђевић

Предавања из стручних предмета