СШ4 – Конструисање: Анализа напона и деформација у елементима и склоповима

Предавач: Горан Срдановић

Предавања из стручних предмета