СШ4 – Гараже, сервиси и паркиралишта: Сервиси, сервисне станице и аутобазе – технички преглед, појам и врсте

Предавач: Дејан Милановић

Предавања из стручних предмета