СШ1 – Рачуноводство: Расходи и приходи - појам и врсте, утицај на биланс, стање и утицај на капитал

Предавач: Јасмина Божић

Предавања из стручних предмета