СШ4–Програмирање: Програмски језик Ц (1. и 2. разред): Електротехничар инф. технологија–припрема за матурски испит, 1. час

Предавач: Милена Крстић

Предавања из стручних предмета