СШ3 – Хемија: Хемијска својства алдехида и кетона

Предавач: Тамара Савић

Предавања из општеобразовних предмета