СШ2 – Физика: Омов закон и Кирхофова правила

Предавач: Никола Коњик

Предавања из општеобразовних предмета