СШ1 – Физика: Рад силе, кинетичка енергија, рад и промена кинетичке енергије

Предавач: Гордана Алексић

Предавања из општеобразовних предмета