СШ2 – Физика: Омов закон и Кирхофова правила - 11 час

Предавач: Никола Коњик

Предавања из општеобразовних предмета