СШ3 – Физика: Геометријска оптика, тотална унутрашња рефлексија, призма, планпаралелна плоча

Предавач: Јовица Милисављевић

Предавања из општеобразовних предмета