СШ2 – Рачуноводство, 3. час: Упоредна евиденција у благајни и на текућем рачуну

Предавач: Наташа Петровић

Економија, право и администрација – 2. разред