СШ2 – Економија, 23. час: Новац и новчани систем

Предавач: Сања Келеман

Економија, право и администрација – 2. разред