СШ2 – Рачуноводство, 14. час: Евиденција набавке и трошење материјала

Предавачи: Светлана Јакшић и Ива Вил

Економија, право и администрација – 2. разред