СШ2 – Економија, 22. час: Банкарски систем и тржиште зајмовних средстава

Предавач: Сања Келеман

Економија, право и администрација – 2. разред