СШ2 – Рачуноводство, 5. час: Евиденција одобрених попуста од добављача (каса сконто и бонификација)

Име предавача: Бојана Ђоровић

Економија, право и администрација – 2. разред