СШ2 – Рачуноводство 2, 21. час: Евиденција продаје основних средстава

Предавач: Светлана Јакшић и Наташа Ђорђић

Економија, право и администрација – 2. разред