СШ2 – Рачуноводство, 6. час: Обавезе по основу зарада и накнада зарада

Име предавача: Бојана Ђоровић

Економија, право и администрација – 2. разред