СШ2 – Економија, 18. час: Микроекономија и макроекономија – разлике и сличности

Предавач: Оливера Тришић

Економија, право и администрација – 2. разред