СШ2 – Кореспонденција са правним пословима, 7. час: Обиковање захтева за покретање управног поступка и израда позива...

Предавач: Анита Младеновић

Економија, право и администрација – 2. разред