СШ2 – Право, 3. час: Поступак заснивања радног односа

Предавач: Гордана Камберовић

Економија, право и администрација – 2. разред