СШ2 – Економија, 7. час: Обликовање захтева за покретање управног поступка и израда позива странкама и другим учесницима…

Предавач: Анита Младеновић

Економија, право и администрација – 2. разред