СШ2 – Кореспонденција са правним пословима, 8. час: Обликовање закључка о изузећу службеног лица и састављање пуномоћја...

Предавач: Анита Младеновић

Економија, право и администрација – 2. разред