СШ2 – Рачуноводство, 2. час: Појам и отварање текућег рачуна, документација, пример евиденције

Предавач: Љупка Познанић

Економија, право и администрација – 2. разред