СШ2 – Финансијско пословање, 4. час: Финансијска политика, финансијско планирање, повезаност пословних финансија...

Име предавача: Јована Шеловић

Економија, право и администрација – 2. разред