СШ2 – Економија, 19. час: Кључна макроекономска питања и макроекономија и економска политика

Предавач: Оливера Тришић

Економија, право и администрација – 2. разред