СШ2 – Право, 5. час: Закључивање уговора о раду

Име предавача: Гордана Камберовић

Економија, право и администрација – 2. разред