СШ2 – Рачуноводство 2, 22. час: Обрачун амортизације

Предавач: Иван Поповић

Економија, право и администрација – 2. разред