СШ2 – Економија, 24. час: Монетарна политика

Предавач: Сања Келеман

Економија, право и администрација – 2. разред