СШ2 – Рачуноводство, 1. час: Појам благајне – документација и пример евиденције благајничког пословања

Предавач: Љупка Познанић

Економија, право и администрација – 2. разред