СШ2 – Кореспонденција са правним пословима, 5. час: Попуњавање захтева за издавање извода из матичних књига...

Предавач: Анита Младеновић

Економија, право и администрација – 2. разред