СШ2 – Економија, 1. и 2. час: Економија као наука

Предавач: Жаклина Миливојевић Вуковић

Економија, право и администрација – 2. разред