СШ2 – Рачуноводство, 11. час: Обрачун пореза на додату вредност на крају обрачунског периода

Предавач: Марија Плавшић

Економија, право и администрација – 2. разред