СШ2 – Рачуноводство, 1. час: Обавезе према добављачима - повериоцима

Предавач: Цветан Јамандиловић

Економија, право и администрација – 2. разред