СШ2 – Рачуноводство 2, 15. час: Евиденција обрачунатих ЗТН и нефактурисаних обавеза материјала

Предавачи: Светлана Јакшић и Ива Бил

Економија, право и администрација – 2. разред