СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 6. час: Документа у вези са набавком - пријемница и фактура

Име предавача: Милица Јоцковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред