СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 29. час: Купац

Предавач: Гордана Вучковић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред