СШ2 – Техника продаје и услуга купцима, 20. час: Инвентарисање: појам, врсте, задаци и циљеви инвентарисања...

Предавач: Љиљана Столески

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред