СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 4. час: Документа у вези са набавком: упит, понуда, поруџбеница

Име предавача: Весна Глигорић Алексић

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред