СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 21. час: Интервенисање, попуњавање пописне листе

Предавач: Љиљана Столески

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред