СШ2 – Техника продаје и услуга купцима, 30. час: Заштита потрошача

Предавач: Љиљана Столески

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред