СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 12. час: Залихе робе у продавници

Предавачи: Слободанка Цветић и Валентина Миланов

Трговина, туризам, угоститељство – 2. разред